Socsztuka w Bielcach.

Będąc z Mołdawii wciąż można spotkać estetycznie ładną sztukę z socprzeszłości. Dla Mołdawii czas bycia jedną z radzieckich republik był zdecydowanie czasem dobrobytu, gdzie pracy ani żywności na półkach nie brakowało. Epoka ta zostawiła po sobie ślady, które mam nadzieję, że przetrwają jeszcze długo. Zdjęcia z poniższego postu są z Bielc.
Socsztuka w Bielcach

Socsztuka w Bielcach.

Mozaika Lenina.

Niestety zupełnie niewyeksponowana, ukryta za drzewami. Znajduje się w pobliżu fabryki na strada Decebal, po prawej stronie ulicy idąc w kierunku centrum.
Socsztuka w Bielcach

 

Socsztuka w Bielcach
Trzech panów, których przedstawiać nie trzeba.
Dość klasyczne przedstawienie. Do znalezienia na reprezentatywnym prospekcie miasta, strada Independentei. Dziś budynek administracyjny, niegdyś siedziba partii komunistycznej.
Socsztuka w Bielcach

Międzynarodowe Kasy biletowe.

Mozaika tematyczna w handlowym ciągu dzielnicy dziesiątej, niedaleko dworca autobusowego. Jakie to piękne, kiedy sztuka może towarzyszyć na co dzień. (edit: w marcu 2017 zauważyliśmy, iż niestety witryna z mozaiką została zastąpiona oknem plastikowym, zatem pozostaje już historią).
Socsztuka w Bielcach

Rzeźba atletów. 
Znajduje się przy stadionie miejskim, została ufundowana w 1980r. kiedy to przez Bielce przebiegała sztafeta z ogniem olimpijskim.

Socsztuka w Bielcach

Płaskorzeźba siatkarzy przy stadionie.
Strada Kiev.

Socsztuka w Bielcach

Kosz na śmieci w parku dziecięcym.

Najbardziej użytkowa sztuka świata.

Socsztuka w Bielcach
Print Friendly, PDF & Email

Zobacz rownież: